Email-lijst

Jeanne Grandia-Blom Beheer gebouw Immanuel
Ds Stefan Honing Predikant
Kerkblad Kopij Kerkblad Kopij
Kerkomroep Kerkomroep
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Missionaire Commissi Missionaire Commissie
Andre Oosterom Ledenadministratie PKN
Irma Oosterom-Hoogenboom Kindernevendienst - coordinatie en rooster
Jan Tinga College van Diakenen
Eb van de Vechte Kerkelijk Bureau, Collectebonnen, Kerkbalans etc
Piet Verboom Preekvoorziening
Gerrie Verboom-van den Akke Scriba